Ansökningar till hösten

2014-05-03

Vi har i år, glädjande nog, fått in ett stort antal ansökningar till våra olika teologiska program och till Församlingsledarakademin. Det går alltid bra att skicka in ansökan efter sista ansökningsdag, men det kan innebära att man inte kan beredas en studieplats, eller att man sätts upp på en reservplats. Arbetet med att behandla alla ansökningar beräknas vara klart tidigast i mitten av maj varefter besked om antagning skickas ut.

Frågor om ansökning och antagning besvaras av studievägledare Fredrik Lindé.