Ansökningshandlingar och blanketter


Nedan hittar du alla våra ansökningsblanketter till våra utbildningar och blanketter för ansökan om utbildningsbevis. Ladda hem (i förekommande fall även rekommendationsblankett), skriv ut, fyll i och skicka in till oss på adressen: Örebro Missionsskola Box 1623, 701 16 ÖREBRO.

Observera att du måste ha Adobe Acrobat installerat på datorn för att kunna läsa och skriva ut blanketterna (ladda ner Adobe Acrobat).


Teologiska program och fristående kurser

Ansökan teologiska program och fristående kurser

Ansökan Församlingsledarakademin
Rekommendation Församlingsledarakademin

Ansökan om bedömning av reell kompetens

Ansökan om rekommendationsbrev och registerutdrag för studier till masterexamen vid Åbo Akademi


Missionsinstitutet - Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS)

Ansökan PROMIS
Rekommendation PROMIS


Ansökan till kurser inom EFK

Ansökningsblankett EFKs interna kurser

Utbildningsbevis

Ansökan om utbildningsbevis/examen (med Diploma Supplement) THSidan granskad/uppdaterad 28 otkober 2014