DECENNIERNAS FEST - studenternas återkomst

Under flera år har Örebro Missionsskola nu inbjudit till högtid för ”gamla” studenter vid EFKs båda missionsskolor i Götabro och Örebro. Decenniernas Fest har infallit på vårkanten, med ett program för minnen, nulägesbeskrivning och visioner. Nu undrar någon kanske - vad är upprinnelsen till detta event?

Jo, idén kom när skolans tidigare rektor Pekka Mellergård sökte efter en möjlighet att skapa en kontaktväg till tidigare studerande vid missionsskolorna för information om skolans verksamhet, erbjudanden om publikationer och även upprop till förbön och gåvor till skolan. För ändamålet har alla årgångar gåtts igenom och infogats i skolans alumniregister.

Då väcktes också tanken på att inbjuda varje ”decenniegrupp” – de som började vid skolorna för 10, 20, 30, 40, 50 år sedan – till en högtidsdag med tillfälle till återblickar, gemenskap och samtal. Varje år har så ett hundratal tidigare studerande kommit till Decenniernas fest, förutom tidigare och nuvarande personal. Det har varit mycket uppskattade tillfällen, av deltagarnas yttranden att döma.

Vi har nu gjort ett varv med fester, och börjar om! Under det andra varvet inbjuder vi två årskullar åt gången och Decenniernas fest går då av stapeln vartannat år.

2015 arrangerar vi Decenniernas fest den 18 april för de studenter som inledde sina studier 2005 och 2006, 1995 och 1996, 1985 och 1986 etc.

Du som hör till den gruppen kommer att få en personlig inbjudan. Välkommen!

Har du förlagt din inbjudan, ladda ner den här!