DECENNIERNAS FEST - studenternas återkomst

Under flera år har Örebro Missionsskola nu inbjudit till högtid för ”gamla” studenter vid EFKs båda missionsskolor i Götabro och Örebro. Decenniernas Fest har infallit på vårkanten, med ett program för minnen, nulägesbeskrivning och visioner. Nu undrar någon kanske - vad är upprinnelsen till detta event?

Jo, idén kom när skolans rektor sökte efter en möjlighet att skapa en kontaktväg till tidigare studerande vid missionsskolorna för information om skolans verksamhet, erbjudanden om publikationer och även upprop till förbön och gåvor till skolan. För ändamålet har alla årgångar gåtts igenom och infogats i skolans alumniregister.

Då väcktes också tanken på att inbjuda varje ”decenniegrupp” – de som började vid skolorna för 10, 20, 30, 40, 50 år sedan – till en högtidsdag med tillfälle till återblickar, gemenskap och samtal. Varje år har så ett hundratal tidigare studerande kommit till Decenniernas Fest, förutom tidigare och nuvarande personal. Det har varit mycket uppskattade tillfällen, av deltagarnas yttranden att döma.

2014 kommer Decenniernas Fest att anordnas lördag 5 april för de studenter som började sina studier 2004, 1994, 1984, 1974 osv.