Erasmus - studera utomlands

Örebro Teologiska Högskola deltar sedan 2007 i Erasmussamarbetet mellan länder i Europa för att öka utbyte och mobilitet mellan lärosätens studenter och personal. Varje deltagande lärosäte uttrycker sin medverkan i detta internationella samarbete genom dokumentet Erasmus Policy Statement som är tillgängligt nedan. För närvarande har vi uttalat samarbete med Tartu Baptist seminar i Tartu, Estland, Åbo Akademi i Åbo, Finland, Ansgars Teologiske Högskole i Kristiansand, Norge samt Evangelische Theologische Faculteit i Leuven, Belgien. Det går även att åka ut som stipendiat till andra lärosäten som är anslutna till Erasmus.


Alla studiepoäng som du tar vid det utländska lärosäte där du gör din studieperiod tillgodoräknas vid ÖTH. Registerutdrag (som visar kurser och betyg), och examensbevis från ÖTH utfärdas kostnadsfritt för studenten, och med examensbevis följer Diploma Supplement (på engelska) som följer den standard som utarbetats av EU, Europarådet och UNESCO/CEPES. Diploma Supplement dokumenterar också relevant information om det svenska systemet för högre studier.

Studenter som är intresserade av att åka ut som Erasmusstipendiat till lärosäte i utlandet kan vända sig till utbildningsledare och Erasmushandläggare Tommy Wasserman för mer information; tfn 019-30 77 71; e-post: tommy wasserman@efk.se.

Läs mer om tillgodoräkning av studiepoäng vid erasmusutbyte.

Läs mer om att studera utomlands här.

Ladda ner: Erasmus Policy Statement

Ladda ner: Erasmus Charter för Higher Education 2014-2020