Om Örebro Missionsskola

John OngmanÖrebro Missionsskola grundades 1908 av John Ongman, en förgrundsgestalt inom baptismen i Sverige, för att möta behovet av en längre utbildning för de evangelister som sändes ut av Örebro Missionsförening (ÖM). Numera är Evangeliska Frikyrkan, ett frikyrkosamfund som bildades genom ett samgående mellan Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet, skolans huvudman. Örebro Missionsskola ligger i anslutning till Örebro universitets campus två kilometer från centrum i Örebro.

På Örebro Missionsskola finns flera olika linjer, program och kurser i teologi och bibelkunskap, avsedda för den som vill undervisa i religionskunskap, arbeta i församling nationellt och internationellt, engagera sig som lekman eller helt enkelt fördjupa den egna bibelkunskapen och reflektionen kring tron.

På Örebro Missionsskola finns Örebro Teologiska Högskola och Missionsinstitutet. Vi är också en del av nätverket Akademi för Ledarskap och Teologi. Utbildningarna har olika inträdeskrav och längd och leder till olika examina.

Vi vill vara en plats där människor tränas för uppgifter i Guds rike. Därför finns gemenskap och bön som ett naturligt erbjudande i skolans miljö. Andlig och personlig mognad, liksom teologisk kunskap och praktiska färdigheter, är centralt för liv och tjänst i församling och samhälle och viktiga mål för utbildningarna.

Örebro Missionsskola