Stöd Örebro Missionsskola!

Nu är det ännu enklare att stödja Örebro Missionsskola! Skicka ett SMS med texten ÖMS100 till 72980, så ger du 100 kr till vår verksamhet.

Örebro Missionsskola (ÖMS) har ett viktigt uppdrag: att forma och utrusta människor för olika uppgifter i församling och samhälle. Utmaningarna i Sverige – och i andra delar av världen – blir allt större och därför är det avgörande att ÖMS har de bästa möjligheterna att utföra sitt uppdrag. För detta är vi helt beroende av stöd och gåvor från privatpersoner, församlingar och organisationer.

Möt vår personal!

I dessa fem filmer möter du lärare och annan personal på Örebro Missionsskola. De berättar om sin drivkraft och sitt engagemang för skolan.

Lars Johansson

Hanna Wärlegård

Kerstin Collin

Mikael Tellbe

Tommy Wasserman


Ditt stöd till Örebro Missionsskola

Örebro Missionsskola är en del av Evangeliska Frikyrkans arbete och skolans omsättning är omkring 12 miljoner. Av detta är ca 30% intäkter från vår verksamhet, 40% är statliga bidrag och 30% gåvor och stöd från privatpersoner och församlingar.

Enklaste sättet för dig eller din församling att stödja oss är att sätta in en gåva på bg 900-4037. Märk inbetalningen med ”insaml nr 41431”.EFK:s hemsida (längst ned på sidan) kan du ge en gåva direkt via bankkort.

För dig som inte betalar via internetbank, glöm inte att ange namn och adress.


Autogiro

Allt fler väljer att via autogiro ge en gåva varje månad till Missionsskolan. En blankett för autogiromedgivande hittar du här. Ange insamlingsnummer 41431, Örebro Missionsskola på raden för "insamlingsnummer+projekt/fadderbarn".

Du kan också ge via kyrkoavgiften. En del av de gåvor som kommer in till Evangeliska Frikyrkan via kyrkoavgiften används till verksamheten på Örebro Missionsskola.


Aktualisera Missionsskolan

Ett annat sätt att stödja Örebro Missionsskola är att motivera din församling till ett regelbundet stöd eller insamling till ÖMS. Det kan också vara möjligt att få besök av någon från Missionsskolan. Kontakta Bert Ingelsten, 019-30 77 52 eller bert.ingelsten@efk.se, om sådant önskemål finns.


Arv och donationer

Med stor tacksamhet tar vi emot gåvor genom donationer eller arv. Det kan röra sig om aktier, fondmedel, pengar, fastigheter och dylikt.

Din gåva är befriad från gåvoskatt. I de allra flesta fall gäller skattebefrielsen även arvsskatt och påverkas egentligen bara av vilket donationsändamål som du har formulerat i ditt testamente. Om både arvingar och testamente saknas tillfaller hela din kvarlåtenskap Allmänna Arvsfonden.

Vill du diskutera en donation till Missionsskolan? Ta kontakt med rektor Niklas Holmefur, 019-30 77 53 eller niklas.holmefur@efk.se.

Vill du ha hjälp med att utforma ett testamente? Kontakta advokat, bank, begravningsbyrå eller testamentsansvarig inom Evangeliska Frikyrkan Roland Lövgren, Roland.lovgren@efk.se, 0703-066 260.


Sidan granskad/uppdaterad 8 januari 2016