Örebro Missionsskolas bibliotek


Biblioteket har ca 47000 volymer och prenumererar på ca 110 tryckta tidskrifter samt databasen ProQuest Religion med ca 150 löpande tidskrifter i fulltext.

Ämnesmässigt omfattar biblioteket främst religion och teologi, men även humaniora och beteendevetenskaperna finns företrädda. En specialavdelning är Karls Kilsmos reformationshistoriska bibliotek med kyrkohistorisk och anabaptistisk litteratur om främst Reformationsepoken.

Biblioteket är främst avsett som ett fackbibliotek för skolans elever och lärare, men hemlån kan förmedlas till andra efter hänvändelse till bibliotekarien.

Mer information om biblioteket för skolans studenter och anställda finns på FirstClass.

Bibliotekarie Per Bjärnhall kan nås enligt följande:
019-307769 fax 019-307779 per.bjarnhall@efk.se

Bibliotekets katalog är sökbar på http://webbsok.mikromarc.se/orebromissionsskola.

Lista över bibliotekets tidskrifter (pdf).

biblioteket