Tommy Wasserman

Utbildningsledare Örebro Teologiska Högskola / Academic Dean Örebro School of Theology

Docent och lärare i Nya testamentet / Associate Professor of New Testament Studies.

Tel/Phone: +46 (0)19 - 30 77 71 E-post/E-mail: tommy.wasserman@efk.se


CV English


Utbildning

Lunds Universitet, Docent i Nya testaments exegetik, 2010

Lunds Universitet, Filosofie doktor i Nya testaments exegetik, 2007

Lunds Universitet, Forskarutbildning i Nya testamentets exegetik (doktorandstudier), 2002-2007

Uppsala Universitet, Teologie kandidatexamen (240 hp), 2002

Örebro Universitet, Engelska C (90 hp), 2001-2002

Uppsala Universitet, C-uppsats (7,5 hp), Livsåskådningsvetenskap, 2001

Uppsala Universitet, Klassisk grekiska I och II (30 hp), 2000-2001

Örebro Missionsskola, Fyrårig teologisk yrkesutbildning (240 hp), motsv. Master of Divinity, 1997-2001

Växjö Högskola/Universitet, Engelska AB (60 hp), 1994-2000


Anställningar

Lektor, Nya testamentets exegetik, Örebro Teologiska Högskola, 2007-

Utbildningsledare, Örebro Teologiska Högskola, 2007-

Postdoktor, Nya testamentets exegetik, Lunds Universitet, 2008-2010

Doktorand i Nya testamentets exegetik, Lunds Universitet, 2003-2007

Adjunkt, timlärare i Nya testamentets exegetik, Örebro Teologiska Högskola, 2001-2007

Under åren 1992-1997 var jag aktiv som egen företagare och drev Svenska Stadskuponger HB/AB och JustNu tryck i Växjö.


Redaktörskap

Redaktionsledamot New Testament Studies, 2014-

Redaktör för ÖTH rapport (ISSN: 1652-4314), 2004-

Redaktionsledamot för New Testament Studies (Cambridge University Press), 2013-

Associate editor för TC: A Journal of Biblical Textual Criticism (ISSN: 1089-7747), 2010- (http://purl.org/tc), som utges av Society of Biblical Literature

Redaktionsledamot för ovanstående tidskrift, 2008-


Medlemskap och förtroendeuppdrag

Medlem i Studiorum Novi Testamenti Societas, 2010-

Medlem Medlem i Society of Biblical Literature (SBL), 2004-

Medlem i Early Christian Manuscripts Network, 2007-

Regional Director of the Green Scholars Initiative in Northern Europe.

Ordförande för Studiorum Novi Testamenti Societas text-critical seminar, 2014-

Ordförande för den internationella SBL konferensens sektion, ”Working with Biblical Manuscripts (textkritik), 2007

Ordförande i Nejlikans förskola, Örebro, 2006-

Sekreterare för International Greek New Testament Project (IGNTP), 2010- (http://www.igntp.org)

Styrelseledamot i International Greek New Testament Project (IGNTP), 2008-

Styrelseledamot för Center for the Study of New Testament Manuscripts (CSNTM)

(http://www.csntm.org)

Examining Reader, 2008, för Timo Flinks avhandling Textual Dilemma: Studies in the second-century text of the New Testament (Joensuu universitet, Finland)

Opponent för Timo Flinks avhandling Textual Dilemma: Studies in the second-century text of the New Testament (Joensuu universitet, Finland), 2009.


Publikationer

Monografier

The Epistle of Jude: Its Text and Transmission. ConBNT 43. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2006. Boken kan beställas av Eisenbrauns: http://www.eisenbrauns.com/item/WASEPISTL

Med blicken fäst på Jesus. Nya Testamentets Budskap. Örebro: Libris 2010. Boken kan beställas på Libris förlag:

http://www.libris.se/med-blicken-fast-pa-jesus.html

Catching the First Stone: A History of the Story of the Woman Taken in Adultery (John 7:53-8:11) (tentative title; co-authored monograph with Jennifer W. Knust). Forthcoming, Princeton University Press, 2016.


Antologier

Finns det en evangelikal exegetik? — rapport från en samtalsdag på Örebro Teologiska Högskola. Red. Tommy Wasserman. Örebro: Örebro Teologiska Högskola, 2004.

Frikyrklig identitet och mentalitet i Asker under 1800-talets andra hälft : Örebro teologiska högskolas frikyrkohistoriska forskningsprojekt 2004. Red. Tommy Wasserman. ÖTH rapport 22. Örebro: Örebro Teologiska Högskola, 2004.

Röster från Kina: utdrag ur studentrapporter från fältstudier i Kina 2004. Red. Tommy Wasserman och Göran Sahlberg. ÖTH rapport 23. Örebro: Örebro Teologiska Högskola, 2005.

Forever young?: ungdomens kulturer och frikyrkans gensvar. Red. Tommy Wasserman. ÖTH rapport 25. Örebro: Örebro Teologiska Högskola, 2006.

Azusa Street i Örebro: Pingstväckelsens intåg i Sverige. Red. Tommy Wasserman och Nils-Eije Stävare. ÖTH rapport 26; Örebro: Örebro Teologiska Högskola, 2008.

Azusa Street i Örebro: Pingstväckelsens intåg i Sverige. Sid. 6-10 i Azusa Street i Örebro: Pingstväckelsens intåg i Sverige. Red. Tommy Wasserman och Nils-Eije Stävare. ÖTH rapport 26; Örebro: Örebro Teologiska Högskola, 2008.

“Theologische Linien im Codex Bodmer Miscellani?” Medförf. Tobias Nicklas. Sid 161-188 i New Testament Manuscripts and Their World. Red. Thomas. J. Kraus och Tobias Nicklas. Leiden: Brill, 2006.

“P78 (P. Oxy. XXXIV 2684)—The Epistle of Jude on an Amulet?” Sid. 137-160 i New Testament Manuscripts and Their World. Red. Thomas J. Kraus och Tobias Nicklas. Leiden: Brill, 2006.

“Theological Creativity and Scribal Solutions in Jude.” Sid. 75-84 i Textual Variation: Theological and Social Tendencies. Red. H. A. G. Houghton och D. C. Parker. Texts and Studies (series three). Gorgias Press, Piscataway NJ, 2008.

“Textkritik – en ny dimension av texttolkning.” Sid. 167–180 i Att tolka Bibeln och Koranen. Konflikt och förhandling. Red. Hanna Stenström. Stockholm: Studentlitteratur, 2009.

“The Implications of Textual Criticism for Understanding the ’Original Text’” Pages 77-96 in Mark and Matthew I: Comparative Readings: Understanding the Earliest Gospels in their First-Century Settings. Red. E.-M. Becker and A. Runesson. Tübingen: Mohr Siebeck (WUNT), 2011.

“The Early Text of Matthew.” Pages 83-107 in The Early Text of the New Testament. Edited by Charles E. Hill and Michael J. Kruger. Oxford-New York: Oxford University Press, 2012.

“Misquoting Manuscripts? – The Orthodox Corruption of Scripture Revisited.” Pages 325-50 in The Making of Christianity: Conflicts, Contacts, and Constructions. Edited by Magnus Zetterholm och Samuel Byrskog. ConBNTS 47. Winona Lake: Eisenbrauns, 2012.

“Criteria for Evaluating Readings in New Testament Textual Criticism.” Pages 595-607 in The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Questionis. Edited by Bart D. Ehrman and Michael W. Holmes. 2d ed. NTTSD 42. Leiden/Boston: Brill, 2013.

“Lectio Vehementior Potior: Scribal Violence on Violent Texts?” Pages 260-278 in Encountering Violence in the Bible. Edited by Markus Zehnder and Hallvard Hagelia. Bible in the Modern World 55. Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2013.

“The Strange Case of the Missing Adulteress”. Forthcoming in conference volume (Pericope Adulterae Symposium, 2014), edited by D. A. Black (title and publisher to be announced).

“P45 and Codex W in Mark.” Pages 130-58 in Mark, Manuscripts, and Monotheism. Edited by Chris Keith and Dieter Roth. Library of New Testament Studies 528. Edinburgh: T&T Clark, 2014.

“Textkritisk kommentar till Svenska Bibelsällskapets provöversättning av Lukas och Galaterbrevet.” Forthcoming in Svensk Exegetisk Årsbok, 2015.

“Variants of Evil: The Disassociation of Jesus from Evil in the Textual Tradition of the New Testament.” Forthcoming in Evil in Second Temple Judaism and Early Christianity: Cultural, Historical and Textual Approaches. Edited by Chris Keith and Loren Stuckenbruck. WUNT. Mohr-Siebeck, 2016.

“A Short Textual Commentary on Galatians.” Pages 347-373 in Studies on the Text of the New Testament and Early Christianity. Essays in Honour of Michael W. Holmes. Edited by Daniel M. Gurtner, Juan Hernández Jr. and Paul Foster. New Testament Tools, Studies and Documents, Vol. 50. Leiden and Boston: Brill, 2015.


Artiklar

”The Patmos Family of New Testament MSS and Its Allies in the Pericope of the Adulteress and Beyond.” TC: A Journal of Biblical Textual Criticism [http://purl.org/TC] 7 (2002): pars. 1-59.

”Papyrus 72 and the Bodmer Miscellaneous Codex.” New Testament Studies 51 (2005): 137-54.

”Fönster mot handskriftsvärlden.” Svensk Teologisk Kvartalstidskrift 83/2 (2007): 75-84.

”Some Bibliographic Notes on Greek New Testament Manuscripts.” Novum Testamentum 49 (2007): 291-295.

”Proposal for a New Rating System in Greek New Testament Editions.” The Bible Translator (Technical Papers) 60/3 (2009): 140-57.

”Earth Accuses Earth: Tracing What Jesus Wrote on the Ground.” Medförfattare: Jennifer Wright Knust." Harvard Theological Review 103/4 (2010): 407-46.

”Greek New Testament Manuscripts in Sweden with an Excursus on the Jerusalem Colophon.” Svensk Exegetisk Årsbok 75 (2010): 77-108.

”A Comparative Textual Analysis of P4 and P64 + P67.” TC: A Journal of Biblical Textual Criticism 15 (2010): 1-27.

”The Son of God Was in the Beginning (Mk 1:1). Journal of Theological Studies 62/1 (2011): 20-50.

“The Biblical Odes and the Text of the Christian Bible: A Reconsideration of the Impact of Liturgical Singing on the Transmission of the Gospel of Luke.” Co-written with Jennifer Wright Knust. Journal of Biblical Literature 133.2 (2014): 341–65.

“The Coherence Based Genealogical Method as a Tool for Explaining Textual Changes in the Greek New Testament.” Novum Testamentum 57.2 (2015): 206-218.

“Historical and Philological Correlations and the CBGM as Applied to Mark 1:1.” TC: A Journal of Biblical Textual Criticism 20 (2015): 1-11.


Vetenskapliga recensioner

Recension av The Text of the Apostolos in Epiphanius of Salamis, Caroll D. Osburn, Atlanta/Leiden: Society of Biblical Literature/Brill, 2004. Review of Biblical Literature [http://www.bookreviews.org] (2005).

Recension av James and Jude, William F. Brosend, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Review of Biblical Literature [http://www.bookreviews.org] (2005).

Recension av The Freer Biblical Manuscripts: Fresh Studies of an American Treasure Trove. Red. Larry Hurtado. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2006. TC: A Journal of Biblical Textual Criticism [http://www.bookreviews.org] 13 (2008).

Recensionsartikel av A Textual Commentary on the Greek New Testament, 2nd ed. Bruce M. Metzger. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994. (Accordance digital edition). Canadian Evangelical Review 95 (2009): 95-107.

Recension av 2 Peter and Jude (Two Horizons New Testament Commentary). Ruth Anne Reese. Grand Rapids: Eerdmans, 2007. Catholic Biblical Quarterly 71 (2009): 418-19.

Recension av Scribal Habits in Early Greek New Testament Papyri. James R. Royse. New Testament Tools, Studies and Documents, Vol. 36. Leiden och Boston: Brill, 2008. Svensk Exegetisk Årsbok 75 (2010): 229-30

Recension av James M. Robinson, The Story of the Bodmer Papyri. From the First Monastery's Library in Upper Egypt to Geneva and Dublin. Cambridge: James Clarke & Co., 2011. Review of Biblical Literature [http://www.bookreviews.org] (2014).

Recension av Georg A. Walser, Old Testament Quotations in Hebrews (WUNT II.356; Tübingen: Mohr Siebeck, 2013. Svensk Exegetisk Årsbok 80 (2015).

Recension av Texts and Traditions. Essays in Honour of J. Keith Elliott. Redigerad av Peter Doble och Jeffrey Kloha. New Testament Tools, Studies and Documents, Vol. 47. Leiden and Boston: Brill, 2014. Novum Testamentum 58.2 (2016): 219-226.


Övrigt

Inbjudningar och gästföreläsningar

”Kristologi och textkritik”. Gästföreläsning vid Ansgars Teologiske Högskole, Kristiansand, Norge, 2007.

“Implications of Textual Criticism for Understanding the ’Original Texts’.” Paper vid konferensen Mark and Matthew. Text and Contexts, Århus, 2008.

”Significant NT manuscripts in Sweden with Special Reference to Greg.-Aland 1049.” Paper vid Studiorum Novi Testamenti Societas 63rd General Meeting, Lund 2008.

Inbjuden deltagare till konferens och överläggning vid Colloquium on the Textual History of the Greek New Testament, Münster, 2008.

Northern Scholars Lecture vid University of Edinburgh, (College of Humanities & Social Science), 2009.

”Textkritik”. Årlig gästföreläsning vid Menighetsfakultetet, Oslo, Norge, 2010-2014.

”The Son of God Was in the Beginning (Mark 1:1).” Föreläsing vid Edinburgh University, 2011 (länk till ljudfil). (Question and Answer, länk till ljudfil)

”How on Earth Did Larry Hurtado Become a Text-Critic?” Högtidsföreläsning för Larry Hurtado vid Edinburgh University, 2011 (länk till ljudfil); Question and Answer, (länk till ljudfil); handout.

”Bibeltexternas historia: på strövtåg bland handskrifter och skrivare.” Gästföreläsning vid Högskolan i Dalarna, 2012.

“Hur blev Bibeln Bibeln? (Om kanon)” (How did the Bible become the Bible? On Canon). Lecture at the conference “Bibelsyn och bibelbruk” at Örebro School of Theology, 2013.

“The Strange Case of the Missing Adulteress”. Paper read at the Pericope Adulterae Symposium at Southeastern Baptist Seminary, 2014.

“Variants of Evil: The Disassociation of Jesus from Evil in the Textual Tradition of the New Testament.” Paper read at Evil in Second Temple Judaism and Early Christianity: Cultural, Historical and Textual Approaches. Conference at St Mary’s College, Twickenham (London), 2014.

“Scribes and Scholars: The History and Practice of New Testament Textual Criticism.” Lecture to be held at Passages (exhibit) in Springfield, Missouri, 12 August 2014 (http://www.explorepassages.com/speakerseries).


Konferensbidrag

“P72 and the Bodmer Codex.” Paper vid SBL International Meeting, Groningen, 2004.

“The Epistle of Jude: Its Text and Transmission.” Presentation av avhandlingsresultat i det nytestamentliga forskarseminariet vid University of Birmingham, 2006.

“Two Verses Plucked From the Fire (Jude 22-23).” Paper framlagt för det nytestamentliga forskarseminariet vid Universitet i Köpenhamn (vid gästbesök), 2006.

“P78 (P. Oxy. XXXIV 2684)—The Epistle of Jude on an Amulet.” Paper vid SBL International Meeting, Edinburgh 2006.

“Some New Greek New Testament Manuscripts in Vienna.” Paper vid SBL International Meeting, Wien 2007.

“Theological Creativity and Scribal Solutions in Jude.” Paper vid The Fifth Birmingham Colloquium on the Textual Criticism of the New Testament 2007.

“Two Verses Plucked From the Fire, Jude 22-23.” Paper vid SBL Annual Meeting, San Diego 2007.

“Earth Accuses Earth: Tracing Jesus’ Writing on the Ground.” Paper vid SBL Annual Meeting, Boston 2008 (medförfattat med prof. Jennifer Wright Knust).

“The ‘Original’ Text of the New Testament: Westcott and Hort Revisited”. Paper framlagt för forskarseminariet i Nya testamentets exegetik vid University of Edinburgh, 2009.

“Misquoting Manuscripts: Orthodox Corruption Revisited.” Paper vid SBL International Meeting, Rom 2009.

“Text-types and Criteria for Evaluating Readings”. Paper vid SBL Annual Meeting, New Orleans 2009.

”The ’Son of God’ Was in the Beginning (Mk 1:1)”. Paper vid SBL International Meeting, Tartu 2010.

”A Comparative Textual Analysis of and P4, P64+P67”. Paper vid SBL Annual Meeting, Atlanta 2010.

”P45 and the Caesarean Text Revisited”. Paper vid SBL International Meeting, London 2011.

”The Liturgical Odes and the Text of the Christian Bible.” Paper vid SBL Annual Meeting, San Francisco 2012.

“Lectio Vehementior Potior: Scribal Violence on Violent Texts?” Paper vid The Eighth Birmingham Colloquium on the Textual Criticism of the New Testament, 2013:

Historical and Philological Correlations and the CBGM.” Paper vid SBL Annual Meeting, San Diego 2014.


Blogg

Evangelical Textual Criticism (http://evangelicaltextualcriticism.blogspot.com)