Kontaktinformation


Adress:
Örebro Missionsskola
Box 1623
701 16 ÖREBRO
SWEDEN

Telefon:
+46 (0)19-30 77 50

Fax:
+46 (0)19-30 77 79

Epost:
missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se