Jubileumsböcker

I september 2008 var det ett hundra år sedan John Ongman samlade ett knappt 10-tal studenter i baptistförsamlingen Filadelfia för att inleda det första läsåret på Örebro Missionsskola. Sedan dess har ÖMS utbildat tusentals människor till pastorer och missionärer och utrustat andra för olika uppdrag och fördjupad tjänst i Guds rike.

Liksom vid tre tidigare jubileer vill vi nu ge ansikte åt dessa. Sammanställningen av biografiska uppgifter gör det bland annat möjligt att se ”vad som hände sen”, med gamla studenter och skolkamrater. Dessa porträttböcker har ibland gått under den lite vanvördiga benämningen “tomtar och troll”, vilket kanske är uttryck för en pastorskårs lätt ironiska självbild. För andra betraktare finns det något djupt gripande med denna sammanställning av ansikten och namn på människor som varit villiga att ge sig själva till något betydligt större än ett eget självförverkligande.

Till 100-årsjubiléet gav vi också ut en samling texter skrivna av människor som på olika sätt har eller har haft anknytning till skolan. Vi har bett dem att teckna skolans utveckling, eller reflektera över olika aspekter av skolans arbete och betydelse. Författarna och innehållsförteckningen finns längst ner på denna sida.

Detta är också ett sätt att teckna en väckelserörelses historia, där ÖMS varit en viktig del. Vad blev det av oss? Varför? Varthän bär det nu? Vi hoppas att boken kan bilda underlag för fortsatta samtal.

Beställ böckerna från Örebro Missionsskola (019 – 30 77 50, missionsskolan@efk.se).

Priset är 100:-/bok.

Innehållsförteckning för “Uppdraget”:

Erik Sollerman
Tal till en församling vid en pastorsinstallation
Är nya församlingsbildningar alltid av ondo?

Göran Janzon
Örebro Missionsskola – profil och brytpunkter under hundra år

Mats Larsson
Kusinen från landet och tonen från Torp – om pastorsutbildning inom Helgelseförbundet och relationen till Örebro Missionsskola

Berit Carlström
Det började som en visshet – från Järnvägsgatan 28 till Åstadalsvägen 2

Elisabeth Rundqvist Nordlander
Drama eller inte drama – det var frågan

Bert Stålhammar
Några personliga reflektioner kring Missionsskolan

Ewa Sundkvist
En av Ongmans flickor på 1970-talet

Birger Thuresson
Pingstvän på Örebro Missionsskola

Carolina Lundgren Klintefelt
Från händelsernas centrum till fullaste allvar – ett otippat år på Örebro Missionsskola

Lennart Boström och Mikael Tellbe
Bibelsyn i förändring – exegetiken på Örebro Missionsskola under senare delen av 1900-talet fram till idag

Lennart Thörn
Paulus, Luther och Ongman om kallelsen

Hans Johansson
Den andra dagen – om det verkliga mörkret innan Uppståndelsen

Sigfrid Deminger
Övertygelse och öppenhet – personliga reflektioner och en tillbakablick

Stefan Swärd
Sluten sekt eller folkkyrka – om konsten att orientera sig mellan ytterligheterna

Sven Nilsson
Evangeliet om Riket

Göran Sahlberg
Att förkunna framtiden

Karin Cedersjö
Utbildning för en globaliserad värld

Niklas Holmefur
Kan man vara en Missions-skola?

Lars Johansson
HOMO ZAPPIENS – om kristen tro i minsta motståndets kultur

Roland Spjuth
Församlingsbaserad teologisk utbildning för livet och framtidens kyrka

Pekka Mellergård
Hedra din fader och din moder? Örebro Missionsskola halvvägs till 200 år...

Sidan granskad/uppdaterad 22 februari 2013