Vad är NOD?

NOD är en vidareutveckling av det nyhetsbrev som sedan 1990 givits ut av Forum för tro, kultur och samhälle, en del av Örebro Missionsskola som arbetar med samtidsanalys utifrån ett kristet perspektiv.

Namnet NOD rymmer många betydelser. NOD var det land ”öster om Eden” dit den rotlöse Kain flydde, men är också ett begrepp för särskilt viktiga punkter i nätverkssamhället. Ett fiollocks särskilda resonanspunkter kallas ”noder”. ”Nöd” och ”nåd” ligger nära. Dessutom är nod beteckningen för den del av nattvardsbägaren som prästen greppar om.Vilka arbetar med NOD?

Redaktionen består av Lars Johansson, Göran Sahlberg och Magnus Nordqvist.