NOD nr 1:2016

Tema: Mobilen och människan

Människa, var är du?

”Egentligen var det inte meningen att det skulle bli så här. Vi tänkte ju bara kolla om vi hade fått något mail”, skrev författaren Bengt Ohlsson i en eftertänksam text i Dagens nyheter 2014 (26/1). Temat var de smarta telefonernas påverkan på vår samvaro, hur vi ”delar varandras sammanbitna tystnad”, är närvarande, men ändå inte. Ohlsson berättade att ett par års paus från pekskärmen, med en osmart mobiltelefon, gjorde att han började se sig omkring ”med nya ögon. Det var som att ha rymt från en sekt”. Men snart är han tillbaka online, med goda föresatser och en fråga om vad de nya maskinerna gör med våra relationer, en fråga han också förstår kan tolkas som ängslig och irriterande: ”den klamrar sig fast vid bassängkanten med blå läppar istället för att kasta sig ut och ha skoj med alla andra.”

Är rädslan att uppfattas som ängslig och irriterande en av orsakerna till att det i Sverige inte skrivits så många utmanande texter om livet på nätet som det borde, med tanke på vår massiva uppkoppling? Det har egentligen länge varit läge att göra ett NOD-nummer om mobilernas betydelse, och försummelsen beror inte av ängslan. En norsk släkting till oss, det tvärkyrkliga magasinet STREK, hann dock före. De kom med ett utmärkt temanummer hösten 2015 (nr 4 & 5), och har generöst nog låtit oss översätta och publicera ett antal artiklar därifrån i detta nummer av NOD. Stort TACK!

Redaktören för magasinet STREK, Asle Finnseth, får inleda vårt nummer med att förklara varför grundtonen i deras texter var så kritisk. I sektionen ”Torget” lägger vi denna gång en samling notiser om rapporter kring mobilernas effekter som nästan helt är hämtade ur STREK, därav de norska exemplen. Intervjun med Magnus Malm, Patrik Hagmans artikel med regler som utmanar våra mobilvanor och Asle Finnseth´s ”Att falla till ro för hans ansikte” härstammar också ur STREK. Till detta har vi fogat ett par helt nya texter: Göran Sahlberg gör tankexperimentet att betrakta mobilen som en sorts avancerade blindkäpp, och Pekka Mellergård spanar på utopin att koppla ihop våra hjärnor i en enda elektronisk "kärleksgemenskap". Till sist har vi nöjet att presentera numrets konstnär, Helena Bröms.

Redan 2011 kom en av få svenska böcker som, trots allt, skrivit mobilkritiskt om våra nya vanor, Katarina Bjärvalls Var är du? Människan och mobilen. Titeln har en inbyggd teologisk twist som kan skruvas ända tillbaka till urtiden. I Edens lustgård försöker de första människorna gömma sig för Gud sedan de ätit av trädet. Gud söker kontakt och ropar till mannen, Adam (det hebreiska ordet för ”människa”): ”Var är du?” Frågor om närvaro, uppmärksamhet och goda relationer verkar vara tidlösa, men utmaningarna uppgraderas ständigt.

Från redaktionen


NOD nr 1:2016, Innehåll:
• MÄNNISKA, VAR ÄR DU? – introduktion från redaktionen.
• MOBILEN ÄR MIN HERDE, MIG SKALL INTET FATTAS ..? Hösten 2015 gjorde det norska magasinet STREK ett temanummer om smarttelefoner. Varför var grundtonen så kritisk? Asle Finnseth vill väcka en rad angelägna frågor.
• TORGET - En ström av ny forskning dokumenterar hur mobilerna påverkar oss. Torget ger en överblick av olika rön och rapporter.
• MANNEN UTAN MOBIL. Kjell-Richard Landaasen körde 900 kilometer för att tala med en man som gillar dödtid. En intervju med Magnus Malm.
• ATT LOSSA MOBILENS GREPP. De flesta är överens om att något är fel när paret som träffas på ett café bara sitter och tittar ned i varsin telefon hela tiden. Men varför får vi en dålig känsla av det? Patrik Hagman skriver om samtida hederskultur och prövar några regler för mobilbruk.
• TEST AV HAGMANS REGLER. Några ställde upp på utmaningen att leva efter Hagmans regler i en vecka. En avböjde med ett intressant svarsmail som vi också publicerar. En panel med Cajsa Tengblad, Hälsopedagog, författare, föreläsare, coach. Ingrid Eliasson, Kommunikatörskonsult inom Svenska kyrkan, formgivare och trebarnsmor. Emanuel Karlsten, journalist, expert på digitala medier och programledare för P4 Extra i Sveriges Radio. Ingrid Nyhus, projektpräst i St. Jakob kyrka i Bergen och nätpräst hos nettkirken.no.
• ATT FALLA TILL RO INFÖR HANS ANSIKTE. ”Tänk,” sa kvinnan efter tre dagar på retreat, ”... det går bra att ha mobilen avstängd!”Vad säger aha-upplevelsen? Om kontaktytan mot Guds godhet? En artikel av Asle Finnseth
• DET DJUPA SNITTET OCH DEN LEVDA KROPPEN. Mobilen är den mest avancerade "blindkäpp" som någonsin uppfunnits. Miljoner människor har genom sina telefoner förvärvat en ny "synstil". Det menar Göran Sahlberg, och prövar ett annat sätt att se på förhållandet mellan medvetande och kropp.
• GLÖM MOBILEN – TÄNK ”WORLD WIDE MIND”. Kan en direktuppkoppling till andra människor hjärnor via internet skapa en ny och kärleksfull gemenskap? Pekka Mellergård har läst en bok som både är rörande och obehaglig.
• VIRKAD VARDAG. Om skapande som minneskonst, lek, mötesplats och väg tillbaka. Lars Johansson samtalar med Helena Bröms som är konstnär i detta nummer.