Nyheter från Orebromissionsskola.se http://www.orebromissionsskola.se Nyheter från Orebromissionsskola.se sv-se © 2011 Örebromissionsskola missionsskolan@efk.se missionsskolan@efk.se Thu, 10 Feb 2011 14:50:00 +0100 Thu, 10 Feb 2011 14:50:00 +0100 http://www.rssboard.org/rss-specification 1 Nyheter från Orebromissionsskola.se http://orebromissionsskola.unity.se/rss/logo.gif http://orebromissionsskola.unity.se Senaste nyheterna från orebromissionsskola.se <![CDATA[Ett levande ord - studiedag 5 mars]]> Mon, 19 Jan 2015 12:54:00 +0100

Svenska Bibelsällskapet fyller 200 år och kommer samtidigt ut med provöversättningar av Lukasevangeliet och Galaterbrevet. Strängnäs stift och Örebro Teologiska Högskola passar på att inbjuda till en fullmatad dag om översättning, förkunnelse och gestaltning av Bibelns texter.


Program

09.30-10.00 Inledning och presentationer. Anders Blåberg. Bortom Bibel 2000.

10.00-10.45 Mikael Tellbe: Därför behövs en ny bibelöversättning. Svenska Bibelsällskapets provöversättning av Lukasevangeliet och Galaterbrevet Ä en presentation.

10.45-11.00 Kaffe

11.00-11.45 Niklas Rådström: Gestaltning av biblisk text. En författares reflektioner med utgångspunkt från provöversättningarna.

11.45-12.30 Kerstin Wimmer. Predikans två ord om Gud och människan. Förkunnelsen som homiletisk utmaning idag.

Lunch

13.15-14.00 Runar Eldebo. Bibeln i den lokala församlingskontexten.

14.00-14.30 "Bibeläventyret" - ett didaktiskt smakprov.

14.30-14.45 Kaffe

14.45-15.45 Diskussion med dagens föreläsare och publik och frågor till panelen från Johan Svedberg (församlingsherde i Olaus Petri), Julia Wellstam (ungdomspastor i Brickebergskyrkan) m fl.

15.45-16.00 Avslutning

Medverkande

Anders Blåberg, generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet.

Runar Eldebo, föreståndare i Värnamo Missionskyrka, föreläsare och författare.

Niklas Rådström, författare.

Mikael Tellbe, översättare och lektor i Nya testamentet vid Örebro Teologiska Högskola

Kerstin Wimmer, lärare i pastoralteologi och doktorand i systematisk teologi vid Köpenhamns universitet.


Plats

Örebro Missionsskola, Åstadalsvägen 2, ÖREBRO (på campus).

Kostnad

Avgift: 450 kr inkl kaffe och lunch

Betalas till ÖMS pg 1 36 89-5 i samband med anmälan.

Anmälan

Senast den 2 mars 2015 till kerstin.collin@efk.se

Anmäl ev specialkost.

Förfrågningar

Örebro Missionsskola, tfn 019-30 77 50,

goran.sahlberg@efk.se

eller

anna.soderström@svenskakyrkan.se, tfn 0152-234 15 / 070-644 69 45

]]>
<![CDATA[Forskarkonferens: The Words of the Prophets]]> Sun, 21 Dec 2014 20:45:00 +0100

Örebro School of Theology is pleased to invite you to the following conference: The Words of the Prophets, their meaning and history of reception - with special focus on the Books of Isaiah and the Twelve Prophets.

The conference will take place at Örebro School of Theology (map) on Thursday April 23rd - Friday April 24th.

The complete programme will be forthcoming on this website.

Keynote address from Dr. Lena-Sofia Tiemeyer (University of Aberdeen).

Other presenters include:
Prof. Hugh Williamson (University of Oxford)
Prof. Antti Laato (Åbo Akademi)
Prof. Knut Holter (School of Mission and Theology, Stavanger)
Dr. Htoo Htoo (Karen Baptist Theological Seminary, Yangon)
Prof. Karl Olav Sandnes (Norwegian School of Theology, Oslo)

There remain a few slots for short papers. If you are interested in proposing a paper, please contact Lennart Boström (lennart.bostrom@efk.se; +46-76-8050815).

Admittance free, register to lennart.bostrom@efk.se.

The conference is financed by the Swedish Research Council and Örebro School of Theology.

Download poster (pdf)

]]>
<![CDATA[Boktips: Sjukdom och helande]]> Thu, 18 Sep 2014 14:20:00 +0200

Boken Sjukdom och helande - att tro på Guds ingripande utan att förneka lidandet har nyligen kommit ut på Libris förlag. Lärare m fl på Örebro Teologiska Högskola har reflekterat över ämnet och bidragit med texter utifrån olika synvinklar. Dessa texter är samlade under rubrikerna "Perspektiv från Bibeln", "Kyrkans tro och praktiker" och "Tro, hälsa och livsmening". Boken finns att köpa i bokhandeln eller direkt från Libris.

Text från Libris.se:

Den kristna tron talar om en Gud som vill det goda, tröstar, botar och lindrar. Hur stämmer det överens med en verklighet där människor blir sjuka, skadar sig och lider, och där böner inte alltid leder till förändring?

En grupp lärare vid Örebro Teologiska Högskola utforskar ämnet sjukdom och helande under tre rubriker: "Perspektiv från Bibeln", "Kyrkans tro och praktiker" och "Tro, hälsa och livsmening".

Frågan om helhet och hälsa, lidanden och svårigheter, Guds närvaro och bönesvar berör människor i alla sammanhang. Greger Andersson och hans kolleger riktar sig till den som vill ha hjälp att förstå sitt eget eller andras lidande och längtar efter det ingripande som många kristna förkunnare talar om, till den som vill veta mer om vad Bibeln och kristen tro egentligen säger, till alla som har saknat en balanserad, ärlig och uppmuntrande bok om sjukdom och helande Ä och till präster, pastorer och teologistudenter.

Ur innehållet: Den Jesus som botar och befriar * Hälsa som livsprojekt * Helande som något mer än "helande" * Guds helighet och människans ofullkomlighet * Helande och den moderna sjukvården

Texter av: Greger Andersson (red), Lennart Boström, Mikael Tellbe, Hanna Wärlegård, Ludvig Svensson, Roland Spluth, Eleonore Gustafsson, Mikael hallenius, Göran Janzon, Lars Johansson, Göran Sahlberg och Pekka Mellergård

]]>
<![CDATA[Niklas Holmefur ny rektor på ÖMS]]> Wed, 14 Jan 2015 15:52:00 +0100

Vid årsskiftet tillträdde Niklas Holmefur som rektor vid Örebro Missionsskola. Skolan som grundades 1908 får nu sin nionde rektor.

Niklas Holmefur har en gedigen bakgrund med erfarenheter från internationellt arbete i Thailand och pastorstjänst i Linköping. Han har också undervisat vid Örebro Missionsskola och Missionsinstitutet samt arbetat med centrala uppgifter för såväl Evangeliska Frikyrkan som Svenska Missionsrådet. Under 2015 slutför han också sina doktorandstudier i missions­vetenskap.

-Det här känns jätteroligt, jag känner starkt för skolan och tycker att det är ett jättestort förtroende att få möjligheten att leda skolan, säger Niklas Holmefur. Örebro Missionsskola har under de senaste åren, genom utbildningen Församlingsledarakademin och ett nära samarbete med Akademi för Ledarskap och Teologi, breddat skolans kontakter med församlingsrörelsen. Holmefur ser mycket positivt på denna utveckling.

När församlingen Mötesplatsen i Örebro firade sin gudstjänst 11 januari välkomnades Niklas Holmefur offentligt in i den nya tjänsten.

]]>
<![CDATA[Platser kvar på vårens distanskurser]]> Sun, 21 Dec 2014 20:56:00 +0100

Det finns fortfarande enstaka platser kvar på de distanskurser som ges vårterminen 2015.

Det gäller kurserna Systematisk teologi, Missionsvetenskap samt Media, marknad och moral på grundnivå och Religionspsykologi på påbyggnadsnivå (förkunskapskrav minst 45 hp teologi). Samtliga kurser har tre träffar i Örebro under vårterminen. Mer information om kurserna hittar du här.

Vi ger också två öppna seminariekurser, Kyrka som mission (i samarbete med EFK:s medarbetarförbund, kursstart 3 februari) och Teologi om arbetet (kursstart 5 mars) med krav på förkunskaper i teologi. Läs mer här. Välkommen med din ansökan!

]]>