Nyheter från Orebromissionsskola.se http://www.orebromissionsskola.se Nyheter från Orebromissionsskola.se sv-se © 2011 Örebromissionsskola missionsskolan@efk.se missionsskolan@efk.se Thu, 10 Feb 2011 14:50:00 +0100 Thu, 10 Feb 2011 14:50:00 +0100 http://www.rssboard.org/rss-specification 1 Nyheter från Orebromissionsskola.se http://orebromissionsskola.unity.se/rss/logo.gif http://orebromissionsskola.unity.se Senaste nyheterna från orebromissionsskola.se <![CDATA[Forskningskonferens 16-17 juni]]> Wed, 20 Apr 2016 16:19:00 +0200

Konferensen "Skandinaviskt kyrkoliv i förändring" arrangeras 16-17 juni på Ansgar teologiska högskola i Kristiansand, Norge, tillsammans med Örebro teologiska högskola och Högskolan för ledarskap och teologi i Oslo. Mer information om konferensen, samt anmälan och program finns på Ansgar teologiska högskolas hemsida.

]]>
<![CDATA[ÖMS och ALT går samman]]> Sat, 14 May 2016 12:09:00 +0200

Samarbetet mellan Örebro teologiska högskola (ÖTH) och Akademi för ledarskap och teologi (ALT) har blivit allt tätare under de drygt fyra år som gått sedan ALT startade. Ett förslag till samgående togs fram tidigare i år för behandling på samfunden Pingst ffs, Evangeliska frikyrkans (EFK) och Svenska alliansmissionens (SAM) respektive årsmöten. EFK och SAM sade under föregående helg ja till förslaget och idag har även Pingst beslutat att bejaka samgåendet.

- Det är mycket glädjande att alla tre samfunden nu sagt ja till den nya
utbildningsorganisationen, säger Niklas Holmefur, rektor på Örebro teologiska högskola. Det är för oss ett erkännande av det vi gör idag och ett förtroende för att vi är på rätt väg.

Beslutet innebär att de tre samfunden bildar en ideell förening för att driva utbildning inom teologi och ledarskap. Föreningen ska heta Akademi för ledarskap och teologi och ska även ansvara för att driva och utveckla Örebro teologiska högskola.

- Det är en förmån att få vara med i den här processen och nu har vi mandat att med förenade krafter tillsammans gå vidare, avslutar Niklas Holmefur.

]]>
<![CDATA[TEO - del av ett större samtal]]> Fri, 18 Mar 2016 11:04:00 +0100

Nu startar vi TEO - föreläsningar från Örebro Missionsskola. En resurs för egen fördjupning, som underlag till bönegrupper eller andra samtal och sammanhang. Först ut är tre inspelningar från Öppet hus-dagen i februari:

Fredrik Wenell: En Guds rikes etik - för världens skull

Maria Karlsson: Fascinerande möten eller jobbiga krockar? Kulturmöten och deras möjligheter och utmaningar

Mikael Hallenius: Själavinnarens egen själ

]]>