Nyheter från Orebromissionsskola.se http://www.orebromissionsskola.se Nyheter från Orebromissionsskola.se sv-se © 2011 Örebromissionsskola missionsskolan@efk.se missionsskolan@efk.se Thu, 10 Feb 2011 14:50:00 +0100 Thu, 10 Feb 2011 14:50:00 +0100 http://www.rssboard.org/rss-specification 1 Nyheter från Orebromissionsskola.se http://orebromissionsskola.unity.se/rss/logo.gif http://orebromissionsskola.unity.se Senaste nyheterna från orebromissionsskola.se <![CDATA[Platser kvar på PROMIS!]]> Fri, 01 Jul 2016 16:17:00 +0200

Intresserad av mission i Sverige eller utomlands? Det finns fortfarande några platser kvar på PROMIS (Programmet för mission och interkulturella studier) till hösten. Programmet går på halvfart under ett år, och det nätbaserade arbetssättet underlättar studier på distans. Under hösten ges kurserna Kulturförståelse samt Migration och religionsmöte.

]]>
<![CDATA[Sommarakademi 2016]]> Fri, 01 Jul 2016 16:24:00 +0200

18-20 augusti (tors kväll - lörd kväll) på Örebro Missionsskola

Tema: Som om Gud finns

Torsdag 18 augusti

18.00 Kvällsmat och introduktion

19.00 Kristens resa 2.0 - en klassiker möter vår tid? Joel Halldorf och Patrik Hagman i ett livs levande pod-samtal.

Fredag 19 augusti

09.00 Som om Gud finns, del 1, Hanna Wärlegård, Magnus Malm

10.15 Fika

10.45 Gruppsamtal

12.30 Lunch

14.00 Tro på torget - kyrkan i det offentliga samtalet, Joel Halldorf

15.00 Fika

15.30 Världen vid vår dörr - församlingen och flyktingarna, Bengt Sjöberg

16.45 Världen i din hand - mobilen och våra vanor, Patrik Hagman m fl

18.00 Kvällsmat

19.00 Så lever en himmel i dig? Jenny Wahlström, Ellen Vingren, Hanna Wärlegård

Lördag 20 augusti

09.00 Som om Gud finns, del 2, Magnus Malm

10.15 Fika

10.45 Gruppsamtal

12.30 Lunch

14.00 Vägen hem - om inre förnyelse, Åsa Molin

15.00 Fika

15.30 Bortom individualismen - en spaning om framtiden, Patrik Hagman

16.45 Kyrka som mission, Josef Bergdahl

18.00 Kvällsmat

19.00 Sändningsgudstjänst med Herrens måltid, Åsa Molin m fl

Medverkande: Magnus Malm, författare och retreatledare, Åsa Molin, lärare vid Örebro Teologiska Högskola (ÖTH) och Akademi för ledarskap och teologi, författare, Joel Halldorf, lärare vid Teologiska Högskolan Stockholm, författare, ledarskribent i tidningen Dagen, medarbetare på Expressen Kultur. Patrik Hagman, författare och debattör, lärare vid Åbo Akademi, Jenny Wahlström, sångare och musiker, Josef Bergdahl, lärare vid ÖTH, Ellen Vingren, sångare och musiker, lärare vid Församlingsledarakademin på ÖTH, Bengt Sjöberg, pastor i Filipstad och Hällefors som blivit både hyllad och hatad för sitt starka flyktingengagemang, Hanna Wärlegård, lärare i etik och ansvarig för Församlingsledarakademin på ÖTH, Lars Johansson, lärare vid ÖTH, tidskriften NOD, ansvarig för Forum för tro, kultur och samhälle, Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör på tidningen Dagen. Peter Eriksson, förläggare på Libris förlag. Fler medverkande tillkommer.

Deltagaravgift:
Vid anmälan före 1 juni: 990 kr (inklusive mat, fika och program på hela sommarakademin), 450 kr (mat, fika och program på enstaka heldag).
Vid anmälan efter 1 juni: 1050 kr (inklusive mat, fika och program på hela sommarakademin), 475 kr (mat, fika och program på enstaka heldag).

Anmälan:
Till Bilda Svealand, via telefon: 019 - 601 53 50. Allra smidigast är webbanmälan via www.bilda.nu/webbanmalan. Bläddra fram till rubriken "Sommarakademin på Örebro Missionsskola" och klicka på "Anmäl dig".

Sista anmälningsdag:
Fredagen den 1 juli. Sommarakademin har redan väldigt många deltagare, men möjligheten att anmäla sig är ändå utsträckt. Om deltagarantalet överskrider 150 personer kan mycket sent anmälda få ordna mat och fika utanför sommarakademin. Definitivt besked om detta specialfall lämnas från den 8 augusti. Lars Johansson är tillgänglig för frågor på 070-696 79 18 under sommaren. Han är dock inte nåbar den 25-30 juli.

Arr: Dagen, Libris och Örebro Missionsskola, tidskriften NOD och studieförbundet Bilda.

]]>
<![CDATA[ÖMS och ALT går samman]]> Sat, 14 May 2016 12:09:00 +0200

Samarbetet mellan Örebro teologiska högskola (ÖTH) och Akademi för ledarskap och teologi (ALT) har blivit allt tätare under de drygt fyra år som gått sedan ALT startade. Ett förslag till samgående togs fram tidigare i år för behandling på samfunden Pingst ffs, Evangeliska frikyrkans (EFK) och Svenska alliansmissionens (SAM) respektive årsmöten. EFK och SAM sade under föregående helg ja till förslaget och idag har även Pingst beslutat att bejaka samgåendet.

- Det är mycket glädjande att alla tre samfunden nu sagt ja till den nya
utbildningsorganisationen, säger Niklas Holmefur, rektor på Örebro teologiska högskola. Det är för oss ett erkännande av det vi gör idag och ett förtroende för att vi är på rätt väg.

Beslutet innebär att de tre samfunden bildar en ideell förening för att driva utbildning inom teologi och ledarskap. Föreningen ska heta Akademi för ledarskap och teologi och ska även ansvara för att driva och utveckla Örebro teologiska högskola.

- Det är en förmån att få vara med i den här processen och nu har vi mandat att med förenade krafter tillsammans gå vidare, avslutar Niklas Holmefur.

]]>
<![CDATA[TEO - del av ett större samtal]]> Fri, 18 Mar 2016 11:04:00 +0100

Nu startar vi TEO - föreläsningar från Örebro Missionsskola. En resurs för egen fördjupning, som underlag till bönegrupper eller andra samtal och sammanhang. Först ut är tre inspelningar från Öppet hus-dagen i februari:

Fredrik Wenell: En Guds rikes etik - för världens skull

Maria Karlsson: Fascinerande möten eller jobbiga krockar? Kulturmöten och deras möjligheter och utmaningar

Mikael Hallenius: Själavinnarens egen själ

]]>
<![CDATA[Trevlig sommar!]]> Fri, 10 Jun 2016 17:17:00 +0200

I sommar är Örebro Missionsskola öppen vardagar kl 9-16 t o m 23/6, med undantag för personaldag 13/6. Skolan är helt semesterstängd v. 26-30. Under resten av sommaruppehållet (v. 31-34) är skolan öppen kl 9.00-16.00, förutom under kollegiedagarna 23-24/8. Vi kommer också att finnas på Torpkonferensen och Frizon!

För frågor kring ansökan eller läsårsstart kontakta studievägledare Hanna Wärlegård, hanna.warlegard@efk.se. Under veckorna 26-31 läses mailen en gång per vecka. För övriga frågor kontakta utbildningsledare Tommy Wasserman, 070-3653682.

Höstterminen startar måndag 29 augusti med gudstjänst kl 10.00.

Skön sommar önskar vi på Örebro Missionsskola!

]]>