Akademi för Ledarskap och Teologi

Hösten 2011 startade tre svenska samfund en gemensam ny pastorsutbildning, Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT), som kan läsas vid fem regionala studiecentra i olika delar av landet. ALT ges i nära samarbete med Örebro Teologiska Högskola. Den som väljer att gå församlingsledarakademin (FL) vid ÖTH får en jämförbar, men inte helt identisk utbildning som den ALT erbjuder, eftersom ÖTH-utbildningen äger rum i campusmiljö.

Det innebär bland annat att studenten är på skolan fyra vardagar i veckan, lektionerna ges inte via videolänk utan med föreläsarna närvarande vid och mellan lektionerna, det finns ett större urval av kurser att välja bland och studenterna har tillgång till ett stort bibliotek. Bibliska språk och fördjupning i exegetik/bibelvetenskap är endast möjligt att läsa för den som väljer att förlägga studierna till ÖTH.