Församlingsledarakademin (FL)

Församlingsledarakademin är en utbildning för dig som vill få fördjupade kunskaper om den kristna trons innehåll och tränas för olika ledaruppgifter i Guds rike. Hos oss får du en ledarträning som är knuten till en församlingsmiljö.

studenter

Vi arbetar församlingsbaserat och varje student är kopplad till en mentor och en mindre studiegrupp. Det handlar om att integrera erfarenheter från församling och ledarskap med kunskap om trons innehåll. Vidare vill vi ge dig möjligheten att träna för att hantera de utmaningar som kyrkan står inför idag, att möta människor i olika livssituationer, stärka förmågan att kommunicera och mycket annat.

Utbildningen ges av Liljeholmens folkhögskola, men bedrivs på Örebro Missionsskola.

Församlingsledarakademin går på halvfart under två år, parallellt med ett teologiskt basår på Örebro Teologiska Högskola. Därefter kan du fortsätta med ytterligare högskolestudier i teologi, med en kandidat- eller högskoleexamen som mål.

Sidan granskad/uppdaterad 22 februari 2013.