Fortbildning

Livslångt lärande är ett begrepp som inte minst är intressant för den som arbetar med församling, livsfrågor och tro. Vi erbjuder olika möjligheter för dig som studerat tidigare, men som vill fördjupa sig mer.


Fristående kurser

Alla kurser inom våra program kan sökas som fristående kurser. För vissa kurser finns dock förkunskapskrav, vilket framgår av kursplanerna:

Kursplaner udda år

Kursplaner jämna år

Ämnesmässig fördjupning

Teologi

Mission och interkulturella studier