Missionsinstitutet

MI-aktuellt

  • Nu kan vi lansera MI-rapport 4: Roland Allen - en tidig profet för den missionella kyrkan. Rapporten kan beställas från Missionsinstitutet till ett pris av 40 kr.
  • Från och med vårterminen 2015 erbjuds PROMIS hel- och halvfartsstudier på tre olika orter: Jönköping, Malmö och Örebro.
  • Det finns fortfarande möjlighet att söka till PROMS vt-15. Här hittar du ansökningshandlingar och mer information.
  • Här kan du läsa MIs nyhetsbrev nr 6-2014. I brevet presenterar vi missionsmaterialet AGORA - för ett folk på väg.
  • Nu säljs boken Till jordens yttersta gräns - därifrån och tillbaka igen till starkt rabatterat pris: 80 kr. Beställ direkt från Missionsinstitutet via missionsinstitutet@efk.se. Läs recension eller se säljblad.


Personal och studenter vårterminen 2014


Sidan granskad/uppdaterad 19 december 2014