Missionsinstitutet

MI-aktuellt

  • Det är fortfarande möjligt att söka till PROMIS ht-15. Läs mer här.
  • Här kan du läsa MIs nyhetsbrev nr 3-2015. Brevet refererar en seminariedag om bibelbruk och mission som MI arrangerade i mars.
  • Tidigare i år lanserades MI-rapport 4: Roland Allen - en tidig profet för den missionella kyrkan. Rapporten kan beställas från Missionsinstitutet till ett pris av 40 kr.
  • Nu säljs boken Till jordens yttersta gräns - därifrån och tillbaka igen till starkt rabatterat pris: 80 kr. Beställ direkt från Missionsinstitutet via missionsinstitutet@efk.se. Läs recension eller se säljblad.


Studenter vårterminen 2015

Sidan granskad/uppdaterad 16 juni 2015