Missionsinstitutet

MI-aktuellt

  • MI har nu startat sin första termin av PROMIS i nätbaserad form. Sista ansökningsdag för studier under vt-17 är 15 november. Här finns mer information.
  • Här kan du läsa MIs nyhetsbrev 4-2016. Brevets huvudartikel utgörs av några glimtar från IAMS (International Association for Mission Studies) senaste internationella konferens.
  • Vid årsskiftet lanserade MI-rapport 5: Minne och framtid. En liten handbok om dokumentation i mission. Kontakta oss via missionsinstitutet@efk.se för att beställa.
  • Under 2015 lanserades AGORA - för ett folk på väg, ett studiematerial om mission som Missionsinstitutet varit med att ge ut på uppdrag av Evangeliska Frikyrkan, Pingst och Svenska alliansmissionen. På www.agorafolk.se finns studietips och en mängd kompletterande material. Materialet presenteras också i MIs nyhetsbrev 5-2015.
  • Vi säljer boken Till jordens yttersta gräns - därifrån och tillbaka igen till starkt rabatterat pris: 80 kr. Beställ direkt från Missionsinstitutet via missionsinstitutet@efk.se. Läs recension eller se säljblad.
Studenter och personal på PROMIS


Sidan granskad/uppdaterad 13 september 2016