Missionsinstitutet

MI-aktuellt

  • Här kan du läsa MIs nyhetsbrev nr 3-2015. Brevet refererar en seminariedag om bibelbruk och mission som MI arrangerade i mars.
  • Den 25 inbjuder MI till en seminariedag om Barns rättigheter i ett samarrangemang med Evangeliska Frikyrkans internationella program. Här finns mer information.
  • Nu kan vi lansera MI-rapport 4: Roland Allen - en tidig profet för den missionella kyrkan. Rapporten kan beställas från Missionsinstitutet till ett pris av 40 kr.
  • Från och med vårterminen 2015 erbjuds PROMIS hel- och halvfartsstudier på tre olika orter: Jönköping, Malmö och Örebro.
  • Nu säljs boken Till jordens yttersta gräns - därifrån och tillbaka igen till starkt rabatterat pris: 80 kr. Beställ direkt från Missionsinstitutet via missionsinstitutet@efk.se. Läs recension eller se säljblad.Studenter vårterminen 2015


Sidan granskad/uppdaterad 17 april 2015