Missionsinstitutet

MI-aktuellt

  • Nu kan vi äntligen presentera AGORA - för ett folk på väg, ett studiematerial om mission som Missionsinstitutet varit med att ge ut på uppdrag av Evangeliska Frikyrkan, Pingst och Svenska alliansmissionen. På www.agorafolk.se finns studietips och en mängd kompletterande material. Materialet presenteras också i MIs nyhetsbrev 5-2015.
  • Tidigare i år lanserades MI-rapport 4: Roland Allen - en tidig profet för den missionella kyrkan. Rapporten kan beställas från Missionsinstitutet till ett pris av 40 kr.
  • Nu säljs boken Till jordens yttersta gräns - därifrån och tillbaka igen till starkt rabatterat pris: 80 kr. Beställ direkt från Missionsinstitutet via missionsinstitutet@efk.se. Läs recension eller se säljblad.
Studenter och personal på PROMIS


Sidan granskad/uppdaterad 17 december 2015