Missionsinstitutet

MI-aktuellt

  • MI håller öppet för sena ansökningar till PROMIS halvfart vt-17. Här finns mer information.
  • Här kan du läsa MIs nyhetsbrev 5-2016. I brevet kan du läsa en rapport från Evangeliska världsalliansens konsultation om polycentrisk mission i början av oktober.
  • Vid årsskiftet lanserade MI-rapport 5: Minne och framtid. En liten handbok om dokumentation i mission. Kontakta oss via missionsinstitutet@efk.se för att beställa.
  • Under 2015 lanserades AGORA - för ett folk på väg, ett studiematerial om mission som Missionsinstitutet varit med att ge ut på uppdrag av Evangeliska Frikyrkan, Pingst och Svenska alliansmissionen. På www.agorafolk.se finns studietips och en mängd kompletterande material. Materialet presenteras också i MIs nyhetsbrev 5-2015.
  • Vi säljer boken Till jordens yttersta gräns - därifrån och tillbaka igen till starkt rabatterat pris: 80 kr. Beställ direkt från Missionsinstitutet via missionsinstitutet@efk.se. Läs recension eller se säljblad.
Studenter och personal på PROMIS


Sidan granskad/uppdaterad 7 december 2016