Missionsinstitutet

MI-aktuellt

  • Nu kan vi lansera MI-rapport 4: Roland Allen - en tidig profet för den missionella kyrkan. Rapporten kan beställas från Missionsinstitutet till ett pris av 40 kr.
  • Den 10 mars inbjuder MI till en seminariedag om Bibelbruk i mission i ett samarrangemang med Svenska bibelsällskapet och Folk och Språk. Här finns mer information.
  • Från och med vårterminen 2015 erbjuds PROMIS hel- och halvfartsstudier på tre olika orter: Jönköping, Malmö och Örebro.
  • Det finns möjlighet att söka till vårterminens andra block av PROMS som innehåller ämneskurserna Omvärldskunskap och Kulturförståelse. Senaste ansökningsdag är 16 mars. Här hittar du ansökningshandlingar och mer information.
  • Här kan du läsa MIs nyhetsbrev nr 1-2015. I brevet berättar vi om IRIS, Institutet för religion och interkulturella studier, och arbetet med att skapa mötesplatser för ökad kulturförståelse.
  • Nu säljs boken Till jordens yttersta gräns - därifrån och tillbaka igen till starkt rabatterat pris: 80 kr. Beställ direkt från Missionsinstitutet via missionsinstitutet@efk.se. Läs recension eller se säljblad.Studenter vårterminen 2015


Sidan granskad/uppdaterad 28 januari 2015