Teologi på riktigt

Vill du ha en gedigen utbildning inom teologi/religionsvetenskap? Oavsett om du siktar på ett yrke som pastor, präst eller religionslärare, eller bara vill läsa för att förkovra dig och bearbeta livets viktigaste frågor, är du välkommen att läsa hos oss på Örebro Teologiska Högskola (ÖTH)!

Utvecklingen mot ett mångkulturellt samhälle har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på relevant teologi och religionsvetenskap. Tidskriften NOD, som beskrivits som ”en av Sveriges bästa kulturtidskrifter”, är ett exempel på vår ambition att skapa samtidsorienterad och relevant teologi.

ÖTH erbjuder dig en god studiemiljö med kunniga och engagerade lärare och forskare. Vi har framför allt en spetskompetens i bibelvetenskap och systematisk teologi, men ger också, i samarbete med ett par andra högskolor i Norden, den enda masterutbildningen i praktisk teologi i Sverige.

Det finns goda möjligheter att via stipendium genomföra delar av utbildningen utomlands. ÖTH deltar i Erasmussamarbetet och har avtal om studentutbyte med flertal lärosäten i Europa och USA. Det är också möjligt att genomföra fältstudier i något utvecklingsland (t ex Nepal, Ghana, Israel/Palestina, och Sydafrika).

På ÖTH har du också möjlighet att kombinera högskolestudier i teologi med studier på Församlingsledarakademin som erbjuder ledarträning knuten till en församlingsmiljö.

Du kan läsa teologi/religionsvetenskap alltifrån en enstaka kurs upp till en femårig masterutbildning. Vi erbjuder kurser och program både på campus och som distansutbildning.