Information för studenter med inriktning mot Svenska kyrkan

För studenter/kandidater antagna efter höstterminen 2007, kontakta studievägledare för information om möjlig studiegång.

Sidan granskad/uppdaterad 16 december 2016.