Teologiskt program 180hp

Utbildningen Teologiskt program 180hp vänder sig till dig som vill ha en gedigen utbildning inom teologi för att på ett bra sätt kunna ta ansvar i församling/kyrka eller samhällsarbete, eller för att förbereda dig för vidare teologiska studier.

lärareDet treåriga programmet erbjuder en omfattande och systematisk bibelkunskap samt en grundläggande orientering i teologiska ämnesområden. I vår studieordning har du möjlighet att från åk 2 välja inriktning mot Bibelvetenskap eller Tro och kyrka.

Utbildningen leder fram till Teologie kandidatexamen om 180hp.

Utbildningsplan
Studiegång

Sidan granskad/uppdaterad 22 feb 2016