Teologiskt program 60 hp (ett år)


Vill du läsa teologi under ett år?

Teologiskt program 60 hp (Teologisk grundkurs) vänder sig i första hand till dig som vill integrera teologi och yrkesliv för att bättre fungera i församling och samhälle.

Även du som bara "vill pröva på" att läsa teologi är välkommen att ansöka. Sedan kan du läsa vidare på de längre programmen.

Studiegång


Det ettåriga programmet ges även på distans.


Sidan granskad/uppdaterad 22 februari 2016