Välkommen till Örebro Missionsskola

Här finns Örebro Teologiska Högskola, som erbjuder teologiska program och kurser (även distans- och fortbildningskurser samt masterutbildning). Församlingsledarakademin är för dig som vill få fördjupade kunskaper om den kristna trons innehåll och tränas för ledaruppgifter i Guds rike. Missionsinstitutet utrustar för interkulturellt arbete i Sverige och andra länder. Välkommen till oss!

RSS

Nyheter från Örebro Missionsskola

PROMIS utökar!

2014-10-16

Från och med vårterminen 2015 erbjuder vi möjligheten att läsa Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS) på tre olika studieorter: Jönköping, Malmö och Örebro. Dessutom kan du nu välja mellan hel- och halvfart på alla tre orterna.

Läs mer

Boktips: Sjukdom och helande

2014-09-18

Boken Sjukdom och helande - att tro på Guds ingripande utan att förneka lidandet har nyligen kommit ut på Libris förlag. Lärare m fl på Örebro Teologiska Högskola har reflekterat över ämnet och bidragit med texter utifrån olika synvinklar. Dessa texter är samlade under rubrikerna "Perspektiv från Bibeln", "Kyrkans tro och praktiker" och "Tro, hälsa och livsmening". Boken finns att köpa i bokhandeln eller direkt från Libris.

Läs mer

Kvällskurs: Andlig erfarenhet i urkristen tid och idag

2014-09-08

Den kristna församlingen har genom tiderna bekänt: "Vi tror ock på den helige Ande..." De tidiga bibliska texterna talar inte bara om Anden som en bekännelse, utan som en upplevd verklighet i församlingens gemenskap. Kursen vill belysa den kristna rörelsens upplevelse av Anden med början hos Jesus och den tidiga kyrkans förkunnelse samt hur denna upplevelse relaterar till kyrkans erfarenhet av Anden idag.

Läs mer